lukasz paraszka portfolio

en


3D artwork & visualization

Medical clinic in Mroków


Visualization of a commercial building project.
Designed by SEMA Architects

Przychodnia w Mrokowie

Przychodnia w Mrokowie

Przychodnia w Mrokowie